Skauti pátým rokem uklízí Prosecké skály

Rok se s rokem sešel a celorepubliková akce Ukliďme Česko opět přiměla k akci skauty ze střediska Prosek, aby se již tradičně pustili do důkladného úklidu Proseckých skal. Spousta místních obyvatel i dobrovolníků z celé Prahy se sjela v sobotu 6. dubna 2019 před místní klubovnou, aby se vybavila pytli a pracovními rukavicemi a rozběhla se do nejrůznějších zákoutí této úžasné přírodní památky sbírat vše, co do přírody rozhodně nepatří.

Ačkoli nepořádku v celkovém součtu po letech úklidových akcí ubývá, pokaždé se spolehlivě naplní celý kontejner odpadu. Letos se hůře počítal výsledný objem, protože pytle s odpadky průběžně odvážela multikára, kterou do akce povolala Městská část Prahy 9. Souběžně s úklidem naplno běžela štěpkovačka, jejíž potravou byly haldy pořezaných suchých větví a prostříhaných náletů. Obsluhující profesionálové trpělivě stroj ládovali a odváželi mulčovací směs pro její další využití.

Pozdvižením letošní akce byla přítomnost České televize, která z místa činu natočila reportáž. Vysílala se ještě téhož dne v Událostech, shlédnout ji můžete na adrese bit.ly/SkautiUkliziCesko2019.

Tradičně se akce zúčastnila spousta dětí a mladých lidí, ale i úklidových matadorů, kteří si nenechají uniknout jediný ročník. Překvapením byla návštěva dvacetičlenné skupiny zahraničních skautů působících na Praze 1, jejíž obrovské nasazení trvalo až do plného závěru akce v odpoledních hodinách, kdy už na místě téměř nikdo nezůstal.

Poděkování patří všem, kdo přišli, organizátorům akce Ukliďme Česko, Městské části Prahy 9 a povolaným profesionálům, kteří naplno a ochotně dělali svou práci a přispěli svým dílem k tomu, že jsou Prosecké skály zase na nějaký čas ve výborné kondici.