Střediskový oheň – 30 let RBR

V říjnu jsme se potkali u klubovny k oslavě třiceti let našeho roverského kmene, Roverské banánové republiky. Sešli jsme se v hojném počtu, zúčastnili se jak zakladatelé a zakladatelky kmene (včetně jejich potomků), tak současní roveři a rangers. Zavzpomínali jsme u fotek, opekli buřt a užili si společný večer.

Díky za profesionální fotky od fotograf Josef Havlín.