Střediskový oheň září 2022

25. září se u prosecké klubovny konal Střediskový oheň. Na akci dorazili prosečtí skauti se svými rodinami či kamarády. O zábavu zde bylo postaráno 🙂 děti hráli hry, dospělí klábosili u opékání buřtů.

Děkujeme všem účastníkům našeho setkání u ohně u klubovny 🙂 Díky za fotorepotáž FotoHavlín.